معنی و ترجمه کلمه گسى به انگلیسی گسى یعنی چه

گسى

astingency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها