معنی و ترجمه کلمه گسیختن به انگلیسی گسیختن یعنی چه

گسیختن

cut
fracture
intermit
interrupt
rupture
snap
tear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها