معنی و ترجمه کلمه گسیخته به انگلیسی گسیخته یعنی چه

گسیخته

disjointed
inconsecutive
inconsequent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها