معنی و ترجمه کلمه گسیختگى به انگلیسی گسیختگى یعنی چه

گسیختگى

disconnection
rupture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها