معنی و ترجمه کلمه گسیلور به انگلیسی گسیلور یعنی چه

گسیلور

xylose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها