معنی و ترجمه کلمه گسیل کردن به انگلیسی گسیل کردن یعنی چه

گسیل کردن

dispatch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها