معنی و ترجمه کلمه گشادن به انگلیسی گشادن یعنی چه

گشادن

evolve
open
solve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها