معنی و ترجمه کلمه گشاده دستى به انگلیسی گشاده دستى یعنی چه

گشاده دستى

generosity
largess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها