معنی و ترجمه کلمه گشاده دست به انگلیسی گشاده دست یعنی چه

گشاده دست

freehanded
openhanded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها