معنی و ترجمه کلمه گشاده دل به انگلیسی گشاده دل یعنی چه

گشاده دل

bighearted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها