معنی و ترجمه کلمه گشاده رو به انگلیسی گشاده رو یعنی چه

گشاده رو

vogie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها