معنی و ترجمه کلمه گشادگى به انگلیسی گشادگى یعنی چه

گشادگى

aperture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها