معنی و ترجمه کلمه گشاد سازى عروق به انگلیسی گشاد سازى عروق یعنی چه

گشاد سازى عروق

vasodilatation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها