معنی و ترجمه کلمه گشاد شدن به انگلیسی گشاد شدن یعنی چه

گشاد شدن

stretch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها