معنی و ترجمه کلمه گشاد شونده به انگلیسی گشاد شونده یعنی چه

گشاد شونده

dilatant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها