معنی و ترجمه کلمه گشاد نشینى به انگلیسی گشاد نشینى یعنی چه

گشاد نشینى

straddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها