معنی و ترجمه کلمه گشاد گشاد راه رفتن به انگلیسی گشاد گشاد راه رفتن یعنی چه

گشاد گشاد راه رفتن

straddle
stride

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها