معنی و ترجمه کلمه گشاد گشاد به انگلیسی گشاد گشاد یعنی چه

گشاد گشاد

astraddle
sparse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها