معنی و ترجمه کلمه گشایشى به انگلیسی گشایشى یعنی چه

گشایشى

inaugural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها