معنی و ترجمه کلمه گشاینده به انگلیسی گشاینده یعنی چه

گشاینده

opener

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها