معنی و ترجمه کلمه گشتاورى به انگلیسی گشتاورى یعنی چه

گشتاورى

torque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها