معنی و ترجمه کلمه گشتاپو به انگلیسی گشتاپو یعنی چه

گشتاپو

gestapo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها