معنی و ترجمه کلمه گشتى به انگلیسی گشتى یعنی چه

گشتى

patrol
patrolman
runner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها