معنی و ترجمه کلمه گشتگرى به انگلیسی گشتگرى یعنی چه

گشتگرى

tourism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها