معنی و ترجمه کلمه گشتگر ایام تعطیلات به انگلیسی گشتگر ایام تعطیلات یعنی چه

گشتگر ایام تعطیلات

vacationer
vacationist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها