معنی و ترجمه کلمه گشت زدن به انگلیسی گشت زدن یعنی چه

گشت زدن

cruise
patrol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها