معنی و ترجمه کلمه گشن به انگلیسی گشن یعنی چه

گشن

male
masculine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها