معنی و ترجمه کلمه گشودن دکمه به انگلیسی گشودن دکمه یعنی چه

گشودن دکمه

unbutton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها