معنی و ترجمه کلمه گشودن سر به انگلیسی گشودن سر یعنی چه

گشودن سر

decipher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها