معنی و ترجمه کلمه گشوده به انگلیسی گشوده یعنی چه

گشوده

open
patulous
unbutton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها