معنی و ترجمه کلمه گفتارى فکرى به انگلیسی گفتارى فکرى یعنی چه

گفتارى فکرى

captivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها