معنی و ترجمه کلمه گفتار بیهوده به انگلیسی گفتار بیهوده یعنی چه

گفتار بیهوده

claver
gaff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها