معنی و ترجمه کلمه گفته اخلاقى به انگلیسی گفته اخلاقى یعنی چه

گفته اخلاقى

byword
maxim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها