معنی و ترجمه کلمه گفته خود را تکذیب کردن به انگلیسی گفته خود را تکذیب کردن یعنی چه

گفته خود را تکذیب کردن

recant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها