معنی و ترجمه کلمه گفته نشدن به انگلیسی گفته نشدن یعنی چه

گفته نشدن

unsay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها