معنی و ترجمه کلمه گفته به انگلیسی گفته یعنی چه

گفته

dictum
dite
doctrine
parol
saying
sentence
statement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها