معنی و ترجمه کلمه گفتگوى دو نفرى به انگلیسی گفتگوى دو نفرى یعنی چه

گفتگوى دو نفرى

parley

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها