معنی و ترجمه کلمه گفتگوى مفصل به انگلیسی گفتگوى مفصل یعنی چه

گفتگوى مفصل

palaver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها