معنی و ترجمه کلمه گفتگویى به انگلیسی گفتگویى یعنی چه

گفتگویى

colloquial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها