معنی و ترجمه کلمه گلاویزى به انگلیسی گلاویزى یعنی چه

گلاویزى

grapple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها