معنی و ترجمه کلمه گلاویز شدن با به انگلیسی گلاویز شدن با یعنی چه

گلاویز شدن با

tackle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها