معنی و ترجمه کلمه گلاویز شدن به انگلیسی گلاویز شدن یعنی چه

گلاویز شدن

grapple
wrestle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها