معنی و ترجمه کلمه گلبرگى به انگلیسی گلبرگى یعنی چه

گلبرگى

petaloid
petalous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها