معنی و ترجمه کلمه گلبرگ به انگلیسی گلبرگ یعنی چه

گلبرگ

calycle
petal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها