معنی و ترجمه کلمه گلبند زدن به انگلیسی گلبند زدن یعنی چه

گلبند زدن

garland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها