معنی و ترجمه کلمه گلبول به انگلیسی گلبول یعنی چه

گلبول

corpuscle
glob
globule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها