معنی و ترجمه کلمه گلخانه گل هاى زمستانى به انگلیسی گلخانه گل هاى زمستانى یعنی چه

گلخانه گل هاى زمستانى

hibernaculum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها