معنی و ترجمه کلمه گلدار به انگلیسی گلدار یعنی چه

گلدار

blooming
floral
floriated
floriferous
flowering
inwrought
roset

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها