معنی و ترجمه کلمه گلدان نقره و غیره به انگلیسی گلدان نقره و غیره یعنی چه

گلدان نقره و غیره

vase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها