معنی و ترجمه کلمه گلدان یا ظرف محتوى خاکستر مرده به انگلیسی گلدان یا ظرف محتوى خاکستر مرده یعنی چه

گلدان یا ظرف محتوى خاکستر مرده

urn

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها